CONTACT US

Tel: +852 24170112

Fax: +852 24122031

Room 1809, Floor 18, Cheung Fung Industrial Building, 23-39 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Contacts and Sales:
Ms. Suzanne Mao, suzanne@tengun.com
Ms. Flora Ho, flora@tengun.com

HONG KONG OFFICE

CHINA FACTORY OFFICE

Tel: +86 752 2822999

Fax: +86 752 2290199

Ten Gun Industrial Building
Xiao Jin Kou Zone,

Huizhou Town,

Guangdong Province, China.

Contacts and Sales:
Ms. Suzanne Mao, suzanne@tengun.com
Ms. Flora Ho, flora@tengun.com

WE REPLY WITHIN 24 HOURS